Wednesday, March 11, 2009

KUMALA WANDIRA...says..

Ikobana,
Masih.. seputar chocolate...: KUMALA WANDIRA says... thank you with chcocate.

Warna corporatenya biru dan emas... secara birunya dah dapet.... emasnya di kotak aja ya pak...

"setuju....setuju", bapak yang satu ini, ngga banyak tingkah.

trus..... warna emasnya di pita juga.... cantik kan !

siap untuk dikirim......(2hit)

No comments: